Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla:

  1. na sprzedaż przez Gminę Raciąż samochodu pożarniczego specjalnego (data ogłoszenia przetargu: 20 lutego 2019 r.)

  2. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RACIĄŻ z dnia 11 marca 2019 roku                  Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy        (tj. Dz. U. z 2018r. p

  3. UCHWAŁA  Nr IV.31.2019 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie:  ustalenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty opłat za        kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli ora

  4. UCHWAŁA  Nr IV.34.2019 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 21 lutego 2019r.     w sprawie: zmiany uchwały Nr II.4.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 listopada 2018r.                      w spr

  5. UCHWAŁA NR IV.35.2019 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 21 lutego 2019 r.   w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw na terenie Gminy Raciąż na temat zmian w statutach sołectw.   Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmi

  6. UCHWAŁA  Nr IV.32.2019 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 21 lutego 2019r.       w sprawie:  ramowego planu pracy Rady Gminy Raciąż na 2019 rok.                          

  7. UCHWAŁA Nr IV.29.2019 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 21 lutego 2019 r.     w sprawie: wyboru przedstawiciela Gminy Raciąż na członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

  8. UCHWAŁA  Nr IV.33.2019 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 21 lutego 2019r.       w sprawie:  zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy.            Na podstawie art. 21, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku &nbs

  9. UCHWAŁA Nr IV.30.2019 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 21 lutego 2019r.     w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w Płońsku     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (D

Autor edycji: Marcin Buras
Data edycji: 03-09-2014 13:04:25