Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla:

 1. w sprawie przeprowadzenia zawodów sportowych pn.''Turniej w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Raciąż''

 2. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Raciąż w 2019 r wprowadzone Zarządzeniem Nr 52.2019 z dnia 09.10.2019 r

 3. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2019 r

 4. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Raciąż w 2019 r. wprowadzone Zarządzeniem Nr 50.2019 z dnia 26.09.2019 r

 5. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2019 rok

 6. w sprawie przeprowadzenia zawodów sportowych pn.''Gminne Biegi Przełajowe o Puchar Wójta Gminy Raciąż''

 7. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raciąż

 8. w sprawie powołania komisji do sprawdzenia spełnienia wymogów sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym

 9. w sprawie zasad rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy

 10. w sprawie powołania gminnego zespołu informatycznego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r

 11. w sprawie powołania gminnego zespołu informatycznego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r

 12. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raciąż za pierwsze półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

 13. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Raciąż, niezabudowanych, które zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę

 14. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

 15. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Raciąż w 2019 r. wprowadzone Zarządzeniem Nr 39.2019 z dnia 14.08.2019 r

 16. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2019 rok

 17. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej, zdawczo-odbiorczej

 18. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej , zdawczo - odbiorczej

 19. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Raciąż w 2019 r. wprowadzone Uchwałą Nr VIII.62.2019 z dnia 31.07.2019 r

 20. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej, zdawczo-odbiorczej

Autor edycji: Marcin Buras
Data edycji: 03-09-2014 13:04:25