Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla:

 1. Budowa drogi Łempinek

 2. Pozwolenie wodnoprawne Zbiornik KRASZEWO – wszczęcie

 3. Rozbudowa drogi relacji Kaczorowy III – decyzja ZRID

 4. Wymiana słupa energetycznego SN-15kV, budowa słupa energetycznego SN-15kV wraz z linią napowietrzną SN-15kv, budowa linii kablowej SN-15kV do złącza kablowego SN-15kV, objętego odrębnym opracowaniem, w ramach powiązana z LSN Unieck

 5. Przewodnicząca Rady Gminy Raciąż przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Raciąż ul.Kilińskiego 2; pokój nr 18.

 6. Budowa farmy fotowoltaicznej „Raciąż I” o mocy 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Koziebrody, gmina Raciąż, powiat płoński, województwo mazowieckie

 7. W sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Raciąż projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

 8. w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej

 9.                                                    

 10. UCHWAŁA Nr II.8.2018 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

 11.   UCHWAŁA Nr II.7.2018 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 9

 12.                                                    

 13.                                                   

 14.   UCHWAŁA  Nr II.12.2018                                    RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 29 listopada 2018r.  

 15. U C H W A Ł A  Nr II.10.2018 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 29 listopada 2018r.   w sprawie:   zasad określenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych                 &

Autor edycji: Bip Admin
Data edycji: 03-09-2014 13:04:25