Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla:

 1. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Raciąż

 2. W celu zgłoszenia kandydatury do pracy w obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.   Wykaz komitetów wyborczych

 3. Wójt Gminy Raciąż podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych

 4. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 5. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Raciąż w 2020 r. wprowadzone Uchwałą Nr XV.121.2020 z dnia 04.03.2020 r.

 6. w sprawie określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Raciąż dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Raciąż

 7. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej, zdawczo-odbiorczej

 8. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Raciąż w 2020 r. wprowadzone Zarządzeniem Nr 18.2020 z dnia 21.02.2020 r.

 9. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2020 rok

 10. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej, zdawczo-odbiorczej

 11. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej, zdawczo-odbiorczej

Autor edycji: Marcin Buras
Data edycji: 03-09-2014 13:04:25