Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla:

  1. na sprzedaż przez Gminę Raciąż samochodu pożarniczego specjalnego (data ogłoszenia przetargu: 6 czerwca 2019 r.)

  2. UCHWAŁA NR  VII.60.2019 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 17 czerwca 2019 roku   w sprawie zapewnienia dowożenia uczniów do szkół i dzieci do oddziałów przedszkolnych, wobec których Gmina Raciąż nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu    &

  3.   UCHWAŁA NR VII.59.2019 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 17 czerwca 2019 roku   w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Raciąż               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 

  4. UCHWAŁA Nr VII.58.2019 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 17 czerwca 2019 roku   w sprawie zmiany uchwały Nr II.11.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia diety zryczałtowanej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych      &nb

  5. UCHWAŁA Nr VII.57.2019 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 17 czerwca 2019 roku   w sprawie zmiany uchwały Nr II.12.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów   &n

  6. UCHWAŁA Nr VII.54.2019 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 17 czerwca 2019 roku   w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raciąż absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 2

  7. UCHWAŁA  Nr VII.53.2019 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 17 czerwca 2019 roku   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem               z wykonania budżetu Gminy Raciąż za 2018 rok.   &nbs

  8. UCHWAŁA NR VII.52.2019 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 17 czerwca 2019 roku     w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raciąż wotum zaufania za 2018 rok                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4a i art. 28aa ust. 9

  9. Dyrektorzy: Borkowski Krzysztof Kasicki Piotr Ossowska Anna Środkowska Małgorzata Kierownicy: Paczkowski Radosław Osowska Gabrela Walczewska Anna

  10. Wójt Gminy: Zbigniew Sadowski Sekretarz: Kowalska Gabriela Skarbnik: Rumianowska Barbara

Autor edycji: Marcin Buras
Data edycji: 03-09-2014 13:04:25